Forlagene

Der er på webstedet repræsenteret nedennævnte forlag. Et klik vil give flere detaljer.

Aller Arks Forlag Aschehoug Asvenda, Forlaget ATCO, Forlaget
Aurum, Forlaget Branner og Korch Carit Andersens Forlag Carlsens Forlag A/S Centrum, Forlaget
Chr. Erichsens Forlag Danmarks Radios Forlag Daxbøgernes Forlag Det Frie Forlag Egmont H. Petersens Fond
F. Løkkes Forlag Folke-Forlaget A/S Gutenberghus Bladene Habitus, Forlaget Hans Philip, Forlaget
Harlekin, Forlaget HOH, Forlaget Horisont, Forlaget Hudibras Forlag I.K. A/S, Forlaget
Interpresse, A/S Jaro, Bogforlaget Kleo, Forlaget Lademanns Forlag Lobo Agency
Martins Forlag Mini Produktion Munck's Forlag Nyt Dansk Forlag Obelisk A/S, Forlaget
Ophelia, Forlaget Skandinavisk Bogforlag Skrifola A/S, Forlaget Star Forlag A-S Stig Vendelkærs Forlag + S.V. Press
Thaning og Appels Forlag Wangels Forlag Williams Forlag Winthers Forlag