Kiosklitteratur før 1970

Det er tanken efterhånden at præsentere et udvalg af forsider på disse oversete udgivelser.
Hvorfor? Fordi de er festlige og kuriose - og et stykke glemt kultur.

Hvorfor oprindelig kun før 1970? Tja - dels for at begrænse det lidt. I starten af 70'erne kom en del nye serier til. Dels fordi vi synes at bøgerne fra 1970 og fremefter ikke helt har den samme charme som tidligere.
Hen ad vejen er målsætningen ændret lidt. For at dokumentere deres eksistens, vil der nu blive lavet omtaler af de nyere serier efterhånden som disse kommer med i vor samling. Af disse vil der dog ikke blive vist helt så mange eksempler, som det er tilfældet med de ældre serier.

Bøgerne, som web-stedet hovedsagelig handler om, er - som navnet antyder - de, der blev forhandlet hos bladhandlere og i kiosker, efter sigende fordi indholdet (ren underholdning - og tilmed endda "underlødig" (uha-uha!)) af boghandlerbranchen ikke blev anset for fint nok til den almindelige boghandel.
Om dette er rigtigt skal jeg ikke udtale mig. Men læs evt. forlagsboghandler Aage Arks skudsalve fra 1944 til forsvar for de forskellige udgivelser.
Muligvis kan forklaringen have været, at fortjenesten på salget måske ikke var så stor, at det opvejede arbejdet med returnering mv. Der kom jo hele tiden nye titler.

I løbet af 60'erne fik mange forlag øjnene op for "pocketbook"-konceptet, og bogtypen dukkede for alvor op hos boghandlerne, omend i et format der vel var lige stort nok til at kunne rummes i en almindelig lomme. Derfor er den anvendte betegnelse "billigbog" nok mere rammende for typen. Måske havde branchen bl.a. kigget på forlaget Skrifolas serie "Lommeromanen", der havde vist, at man også (med succes) kunne udgive billige bøger af lidt mere "anerkendte" forfattere, ligesom man også med held kunne lave en blandet serie, der bl.a. indeholdt fagbøger.

Fra 60'ernes midte blev grænserne omkring kiosklitteraturen derfor en smule flydende. Man kan vel sige, at nogle forlag satsede på kioskerne og andre mere på den egentlige boghandel.

Nogle af de på web-stedet repræsenterede serier falder sikkert udenfor begrebet "kiosk-serier", men er alligevel medtaget fordi de også har deres egen charme og formentlig også kan være af interesse.

Da nærværende web-sted blev "søsat", var det kun hensigten at vise enkelte eksempler på seriernes forsider. Denne grundtanke er sidenhen, efterhånden som mere materiale er dukket op, blevet udvidet til, at vi vil forsøge at vise så mange udgivelser, som pladsen tillader.
Dog for de nyere series vedkommende med det ovenfor anførte forbehold.

Under jagten på de forskellige bogserier indenfor kiosklitteraturen undgår man ikke at støde på de forskellige serier af romanhæfter. Disse opfyldte samme funktion som bøgerne allerede længe inden bogformatet kom på banen. En del af serierne (særligt indenfor den romantiske genre) udkom endog i mange år tidsmæssigt parallelt med bogserierne. Og for fleres vedkommende med et langt højere antal numre. Mange udkom ugentlig eller måske hver 14. dag.

Hæfterne er - for krimi- western- og spædingsseriernes vedkommende - næsten komplet dokumenterede, hvad forlag og titler angår. Deres udseende er knap så godt dækket.
Men den meget store andel af serierne, der mere var i det romantiske hjørne, er meget lidt omtalt.
Der har - ligesom hos bøgerne - eksisteret et stort antal serier, hvoraf nogle viste sig at være mere levedygtige end andre. Enkelte udkom, med forskellige udgivere, over en periode på flere årtier.
Her på web-stedet vil vi efterhånden lave en oversigt over de serier, som vi har eksempler af i samlingen, med diverse smagsprøver på deres udseende. Der bliver ikke tale om lister over seriernes titler og omfang. Vi vil blot gerne vise, at de har eksisteret. Oversigten er opdelt i to. Den ene med de romantiske og blandede serier og en anden med de øvrige.

- eller gå direkte videre til listen over de INDSCANNEDE BOGSERIER. Det er nostalgi!

Via FORLAGSOVERSIGTEN kan man komme videre til oversigter over de af de enkelte forlags bogserier, der er præsenteret her på web-stedet.

Nedenfor er der en kort HISTORIE om genren i Danmark

På bøgerne er oftest anvendt malerier på forsiderne. På en del er dog anvendt modelfotos. Malerierne er for de flestes vedkommende udført af udenlandske - primært amerikanske - kunstnere og har tidligere været anvendt på udenlandske paperbacks. Antagelig er dias eller lgn. købt i bundter fra et agentur og puttet på de danske udgaver - oftest uden sammenhæng med de oprindelige titler, de sad på - (og ofte også uden sammenhæng med bogens indhold - dette er dog ikke et specielt dansk fænomen).
Navnene på de udenlandske kunstnere er aldrig angivet i bøgerne. Når det er lykkedes at identificere kunstneren - ofte ved sammenligning med udenlandske udgivelser - er navnet angivet i forbindelse med gengivelsen af forsiden.
I de tilfælde, hvor kunstnernavnet ikke har kunnet opklares (navn angivet som: NN), vil jeg blive glad for at høre om det, hvis nogen kan identificere vedkommende. Brug venligst EPOST-lænken.

Det vil blive en langsommelig proces at bygge denne side op, så hav venligst tålmodighed og kig ind igen.
De viste eksemplarer er fra (eller har været i) vor egen samling, med mindre andet er angivet.

Ingen af bøgerne er til salg, men vi er altid interesseret i at udvide samlingen. Kontakt os venligst via EPOST-lænken eller pr. telefon 43 71 78 84 med eventuelle tilbud.

Skulle man, efter at have kigget nærmere på bøgerne, have fået lyst til at anskaffe nogle, kan vi anbefale et besøg hos internetforretningen Serie-Boden, som har et skiftende udvalg til salg. Et tryk HER (Åbner i nyt vindue), giver adgang til forretningen.

Siderne ses bedst i opløsning 1024x768 pixels og skærmformat 4:3 //
The pages are best viewed at 1024x768 pixels and screen-ratio 4:3.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lidt historie

Den såkaldte kiosklitteratur består vel oprindelig af fire genrer: (i) Spænding, (ii) Westerns, (iii) Romantik og (iv) Krig.

Formålet var (og er) at give publikum nogle spændende underholdende og delvis uforpligtende timers afslapning fra dagligdagen.

Fra den etablerede kulturelite, var der med det samme modstand mod den type læsestof (litteratur måtte det i hvert fald ikke kaldes), som man ikke følte højnede hverken moral eller almindelig "dannelse". Sædernes forfald var den sikre følge af at udgive og læse sådanne ting. Heldigvis gik det ikke så galt i Danmark, som f.eks. i USA og England, hvor der blev anlagt retssager m.v., som havde til følge at hele oplag af bøger blev beslaglagt og destrueret.

Den oprindelige kiosklitteratur i Danmark som hæfter, en udgivelsesform, der stort set holdt sig op til tiden omkring 1950, hvor udgivelser i bogform begyndte at overtage. Naturligvis inspireret af "paperback"-formen, som havde gået sin sejrsgang i USA og England. Den første danske serie i bogform var "Hudibras POP-Serie", der begyndte at udkomme i midten af 1940'erne. Den blev dog kortlivet, idet der blot udkom 21 titler.

I 1949 påbegyndte Winthers Forlag udgivelsen af "Leopard Bøgerne", der fortsatte indtil 1967, hvor man stoppede udgivelsen efter 256 titler.
Den indtil da store aktør på kioskmarkedet "Arks Forlag" fulgte hurtigt trop i udviklingen, og konverterede flere af sine hidtidige hæfteudgivelser til bogform, ligesom man udgav nye serier.
Også andre mindre forlag forsøgte sig, men uden større held.

Litteratur:

Der er ikke skrevet meget på dansk om emnet.

I første halvdel af 1990'erne udgav Klaus Johansen i Odense (ofte under pseudonymet: Liste-
mageren) på eget forlag en række lister, som var beregnet som en hjælp til samlere netop af denne type bøger. En imponerende kraftpræstation, som har givet et uvurderligt værktøj til interesserede. Hvis man vil kigge nærmere på disse lister, findes de i mange folkebibliotekers referencesamlinger. De er som regel ikke til udlån, men man kan nok få lov til at kigge.
** Klaus Johansen har nu gjort mange af listerne frit tilgængelige i pdf-format via sin hjemme-
side, hvor man finder frem til dem et stykke nede på den siden med downloads. (Åbner i nyt vindue). **

I Ole Ravns to udgaver af "Krimi-Guide" ((1)Forlaget Systime, Herning, 1989. 189 sider, og (2) Forlaget Fremad, København 1999. 244 sider) er der i indledningsafsnittene noget historie at hente, ligesom en hel del af de kriminalforfattere, som netop lagde stof til udgivelserne, er omtalt (endda med lister over de på dansk udkomne titler). (I 1989 udgaven er der endvidere en række illustrationer af bøger fra serierne. 1999 udgaven er helt uden illustrationer. Til gengæld er der så meget mere tekst).

Hæfteseriernes historie og omfang har for nogle genrers vedkommende været udførligt behandlet.
Monumentale i den sammenhæng er naturligvis Knud Nielsens to bøger om De kulørte hæfter. "De gamle kulørte hæfter" fra 1983 og "De nyere kulørte hæfter" fra 1994. Begge er udgivet som privattryk. De er rigt illustrerede og indeholder lister over udgivelserne m.m.
Nu desværre afdøde Bjarne Nielsen havde på Sherlock Holmes Museets hjemmeside gjort et stort og beundringsværdigt arbejde med at illustrere og synliggøre mange af serierne indenfor krimi- og spændingsgenren. Siderne er efter hans død ikke mere tilgængelige.

Der skete i 2007 det glædelige, at man på Statsbiblioteket i Aarhus påbegyndte en registrering af bibliotekets beholdning af kiosklitteratur (dog kun bøgerne). Efterhånden som denne registrering skrider frem, vil bøgerne, hvis de kan tåle det (!), blive tilgængelige for almindeligt udlån via det offentlige biblioteksvæsen.


Til serielisten Til forlagslisten Til toppen Til startsiden

Siderne ses bedst i opløsning 1024x768 pixels og skærmformat 4:3 //
The pages are best viewed at 1024x768 pixels and screen-ratio 4:3.