Serieoversigt - bøger

Herfra er der adgang til siderne med eksempler på bøger fra de repræsenterede serier.
Bemærk at der for de fleste nyere (dvs. startet 1970 og senere) seriers vedkommende kun vises enkelte eksempler.
This page provides links to the scannings of the various series. Please note, that many of the series published from 1970 onwards will be shown with a limited number of samples only.
-------------------------------------------------------------------------------------
Via forlagslisten kan man komme til de enkelte forlag. For hvert forlag findes en oversigt over de af forlagets serier, der er præsenteret her på web-stedet. // LINK to list of publishers.


2 krimi
i én
. (Winther)

2 krimi
i een.

(Winther)

2 Special
Krig.

(Winther)

2 western
i en

1. serie. (Winthers Forlag)

2 westerns
i een

(Winthers Forlag)

3 western
i én
. (Winthers Forlag)

A-Bøgerne
(Arks Forlag)

Adam
Steele
1. serie

(Inter-
presse)

Adam Steele

2. serie
(Inter-
presse)

Agent
Coplan
FX 18

(Branner
og Korch/
Winther)

Agent
OSS117

(Martins
Forlag)

Agent
Shaw

(Jaro)

Alfred
Hitch-
cocks
Krimi-
nalma-
gasin

Amour

(Egmont /
Asche-
houg)
Ampels Forlag

Andrew York
(SV Press)

Angéli-
que.

(Branner og Korch)

Apache
(Inter-presse)

Arizona
(Winther)

Arks Nye .

(Arks Forlag)

Arsene Lupin

(Winther
/ Vinten)

ASA's gule
Lomme-
romaner

Forlaget ATCO

Banner-
man og Colt
(Winthers Forlag)

Barbara
Cartland

Nr. 1-60.
(I.K. /
Williams)

Barbara
Cartland
Andet oplag

Nr. 1-30.
(Williams)

Barbara
Cartland

Nr. 61 ff.
+ genop-
tryk.
(Winther)

Barbara
Cartland

Genop-
tryk.
(Asche-
houg)

Barbara
Cartland

Genop-
tryk.
(Egmont
-Tempo)

Barbara
Cartland
3 udvalgte kærlig-hedsro-maner.

(Winther)

BB Roman

(Berling-
ske
Forlag)

Belgariad-
Sagaen

(Winther)

Berling-
ske Agent-
serie

Berling-
ske Krimi

Bestsel-
ler Thrillers

(Harlequin)

Beverly Hills 90210
(Carlsen)

Big Jim
(Winthers Forlag)

Bill og Ben

(Winther)

Bill og Ben
Special

(Winther)

Blaze

(Aller)

Blå Violer

(Winther)

Bob Moran

(Nyt Dansk
Forlag)

Branner
og Korch
/ Winther

Fælles
udgivel-
ser

Breed

(Winther)
Buck Cool (Winther) Califor-
nia Dreams
(Carlsen)
Camelia (Wangels Forlag) Caravan-
Bog

(Løkkes Forlag)
Caroline Courtney (Inter-
presse)
Carter Brown (Winthers Forlag)
Catherine
(Winthers Forlag)
Centrum-
Bøgerne
(Centrum)
Charles Valley
(Arks Forlag)

Chase

(Chr.
Erich-
sen)

Chase

(Stig Vendel-
kær)

Colt

(Folke-Forlaget)

Colt Serien
(Winthers Forlag)

Colt 45
(Inter-
presse)

Colum-
bine
(Winther)

Colum-
bine
Dobbelt

(Winther)

Colum-
bo

Comman-
der Shaw

(Aurum)

Coxeman
(Winther)

Coyote

(Nyt Dansk Forlag)
Dacapo
(Winther)

Daisy

(Winther)

Danger-
man
(Winthers Forlag)

Dansk Krimi

(Winther)

Dansk Pocket

(Winther)
Dax-bø-
gerne

(Dax-
bøger-
nes Forlag)

De bedste
fra Succes
Romanen

(Winther)

De bedste
Romaner
(Aller)

De bedste
Romaner
(Harle-
quin)

De over-
levende

(Winther)

De
små
spion-
bøger

(Inter-
presse)
De store
kærlig-
hedsro-
maner
(Winthers Forlag)
Degrassi (KLIM & DR) Delfin-
Bøgerne

(Thaning og Appel)

Den Blå Krimi

(Arks Forlag)

Den Blaa Serie

(Arks Forlag)

Den eneste ene

(Harlequin)

Den gode
Roman
(Orange
Press)

Den grønne
serie

(??)

Den gyldne serie

(Inter-presse)

Den rø-
de serie

(Schous
Fabrikker)

Den Sorte Pirat

(Forlaget
Hans Philip)

Den Store Kærlighed

(Winther)

Dobbelt Gys
(Winther)

Dobbelt Kane
(Winthers Forlag)
Dobbelt-
bind.
Div. genrer

(Winther)
Dobbelt-
Kriminal
(Winther)
Dobbelt-
western

(Winther)

Doc Savage
(S.V. Press A/S)
Doktor
Martin

(Winther)
Doktor Nikola
(Arks Forlag)
Dr. Ro-
bert
Steffen

(Inter-
presse)

Dollar
Serien

(Winther)

Dollar (Ny serie)
(Winthers Forlag)
Domino
(Forlaget
Horisont)
Drama
(Branner
og Korch/
Winther)
Dræbe-
ren
(Winthers Forlag)

Duet

(Harle-
quin)

Duet

(Winther)

E-kom-
pagniet

(Winther)

Easy
Eye

(Winther)

Edson Bog,
En

(Bogfor-
laget Jaro)

Ekstra-
bøgerne
(Thaning og Appel)

El Coyote
(Winther/
Inter-
presse)

El Paso
(Winther)

Ellery Queen's Krimi Magasin

(Egmont)
Empire-
Bøgerne
(Obelisk)

En spæn-
dende
Kærlig-
hedsro-
man

(Winther)
Engel
(Winthers Forlag)
Evas De-
tektiv
Roman

Evig Kær-
lighed

(Inter-
presse)

Falken
(Jaro)
Familie
Journa-
lens Roman-
succeser.
(Winther)

Familien
Ashton

(Winther)
Fantomas
(Winther)

Fantomet
(Inter-
presse)

FBI-agent Jerry
Cotton
(Winther)
Ferie Bøgerne (diverse forlag)
Film-
bøgerne
(Mini Produk-
tion)

Fire
Roser
(William)

Flamme
(Winthers)

Flamme-
Bøger-
ne

(Winther)

Fontana
(Winthers Forlag)

Forlaget
Fifi

Fort West
(Inter-
presse)

Fortune
(Winthers Forlag)

Fox

(Inter-
presse)
Fremtids-
romanen

(Nyt Dansk
Forlag)
Hank
Janson

(Winther)

Hardman
(Winther)

Harlekin
Bøgerne
(Harlekin)

Harlekin
Masque-
rade
(Harlekin)

Harle-
quin
Fristelser

(Aller)

Hawker
(Winthers Forlag)

Heart-
break
Cafe

(Carlsen)
Helge-
nen

(Carit Ander-
sen)
Hells Angels (Inter-
presse)
Hemme-
lig
Mission

(Winther)
Hendes Roman (Winther) Hetty på sporet
(DR)

High Chaparral
(Winther
/ Grafisk)
Hitchcock håndpluk
(SV
Press)

Hjerte Bøgerne
(Winthers Forlag)
Hjertebø-gerne
(Jaro)

Hjerter Dame
(Winther)

HOH, Forlaget
HÆFTER

Roman- og
novelle-
hæfter
- krimi, action og humor.

HÆFTER

Roman- og
novelle-
hæfter - romantik
og blandet.


Hævneren
(Winthers Forlag)

Illustra

Interna-
tional
Thriller

(Winther)

Ironsides

(Winther)

J.A. Jance
(Winthers Forlag)

J.E. Mac-
donnell
(Winther)

J.T. Edson
(Winther)

Jaguar
1. serie
(Winther)

Jaguar
2. serie
(Winthers Forlag)

James Bond
(Winther)

James
Hadley
Chase

(Winther)

Jaro
Western

(Forlaget
Jaro)

Jernba-
nehotel-
let
(Winther)

Jim & Jeff

(Winther)

John Sinclair
(Winther)

Jule-
bøger

Enkelt-
udgivel-
ser

Jule-
hæfter/
bøger

(Serier)

Julia

(Aller)

Julia
(Harle-
quin)

Julia
(Winthers Forlag)

Julia
Special-
udgave

(Aller)

Julie. 1. serie.
(Winthers Forlag)

Julie. 2. serie.
(Winthers Forlag)

Juvelen
(Egmont)

Kaktus Jim
(Winther)

KANE

(Winther)

Kasino Gyser

(Winther)

Kasino Roman
(Winther)

Kent-
Sagaen
(Winthers Forlag)

Kismet
(Winthers Forlag)

Kojak

Komet Bog, En

(Folke-
Forlaget)

Krimi Best-
sellers

(Winther)

Krimi-
gys fra Kleo
(Forlaget Kleo)

Kriminal-
romanen
der er an-
derledes

(Hirsch-
sprung)
Kærlig-
hedsro-
maner ud-
valgt af
Barbara
Cartland
(Winther)

Lade-
mann
børn & unge

Lade-
mann
fagbøger

Lade-
mann
romaner m.v.

Lady Krimi
(Winthers Forlag)

Laramie
(Winthers Forlag)

Laredo
(Winthers Forlag)

Larry Kent
(Winthers Forlag)

Lars Nord
(Winther)

Legionær-
bøgerne
(Winther)
Leopard
Bøger-
ne
(Winthers Forlag)
- de bedste i ny ,,,, (Winthers Forlag)

Lomme-
romanen

(Skrifola)
Louis
L'Amour

(Winther)
Louis Master-
son
(Winther)

Lykke
Bøger-
ne

(Winther)
Lykke Serien (Winthers Forlag) Læge-
romanen

(Winther)

Malko
(Winthers Forlag)

Manden
fra UNCLE

(Winther)
Manden uden ansigt (Winthers Forlag) Manhat-
tan

(Winther)
Mara-
thon-
Serien

(Mara-
thon)
Marianne (Winthers Forlag) Marie
Louise
Fischer

(Winther)

Mark Hood

(Forlaget
Jaro)

Marlowe
Krimi

(Forlaget
Jaro)

Martins
Forlag
/ Winther

Fælles
udgivel-
ser
McAl-
lister

(Winther)

McCloud

Meteor

(Asvenda
/ Horisont)

Mickey Spillane
(Winther)

Midnats-
gyseren

(Winther)

Mike

(Arks Forlag)

Million-
bog

(Skandi-
navisk
Bogforlag)

Milo March Myste-
rium, Et
(Williams Forlag)

Min (kri-
minal)
Roman

(Arks Forlag)

Min Roman

(Winthers Forlag)

Mit Livs
Novelle
(Forlaget I.K.)

Mod Squad
(Winthers/ Grafisk Forlag)

Morgan Kane

(Jaro)

Morgan Kane
(Winther)

Morgan Kane
genop-
tryk 1. serie
(Winther)

Morgan
Kane Special
(Winther)
Munck's Forlag Mustang
(I.K. / Williams)
Mysterie-
bøgerne

(Nyt Dansk Forlag)

Narko-
korpset
(Winther)

Navy

(Winther)

Nick Carter
(Winther)

Nick Stone
(Winther)

Norman Conquest
(Arks Forlag)

Ny Dansk Pocket
(Winthers Forlag)

Ny
Drama

(Winther)

Ny
Hendes Roman
(Winther)

Ny Hjerte-
bog En
(Jaro)

Ny Lade-
mann, (Det)
romaner.

Ny Pocket
(Winthers Forlag)

Nøgle-
romanen
(Inter-
presse)

Obelisk
diverse
(Forlaget Obelisk)
Organisa-
tion Z

(Jaro)
Paco
(Lobo Agency)
Park Avenue (Winther)
Passion
(Winthers Forlag)

(Harle-
quin)
Passion
(Aller)

Peter Cheyney
(Winther)

Peter Flynn
(Winthers Forlag)
Planet-
bøgerne
(Skrifola)

Planet-
Magasi-
net
(Nyt
dansk Forlag)

Plet
skud
(Winther)
Hudibras POP Serie (Hudibras
Forlag)

Pyramide
Bøger-
ne

(Winther)

Pyramide
Bøgerne.
Ny serie

(Winther)

Q-maga-
sinet
(Jørgen Nørre-
dams Forlag)

R. C

(Winther)

Ragnarok

(Obelisk)

Raija

(Winther)
Regitze von Grafen-
berg
(Winther)

Rekord
Serien

(Arks Forlag)

Remo

(Winther)

Remo
Special

(Winther)

Rocam-
bole
(Forlaget Hans Philip)

Roman-Bøgerne
(Nyt Dansk Forlag)
ROMAN-
HÆFTER

Roman-
og novelle-
hæfter
- krimi,
action og humor.

ROMAN-
HÆFTER

Roman-
og novelle-
hæfter
- romantik
og blandet.


Roman
Succeser
fra Familie
Jour-
nalen
(Winther)

Romana Serien

(I.K.)

Roman-
tik 2 bøger i en

(Winther)

Rubin
Bøgerne

(Arks Forlag)

Rumfart
Serien

(Winther)

Ryder
(Winthers Forlag)

Rædsels-
kabinet-
tet

(Inter-
presse)

Sacketts
(Winthers Forlag)

Sagaen om isfol-
ket
(Winther)

Sam Durell
(Winther)

SAS - Hemmelig agent

(Arks Forlag)

Saved by the Bell
(Carlsen)
Scotland Yard
(Arks Forlag)
Seksløber
(Winther)
Sexløber
(Winther)

Sexton
Blake

(Arks Forlag)

Sexy
Western

(I.K.)

Sexy
Western

(Inter-
presse)

Sexy
Western

(Jaer / Star)

Sexy
Western

(Winther)

Sheriff-
Bøger
ne

(Winther)

Sigge Stark
(Winther)

Skæbner
i hvidt
(Aller)

Skæbner
i hvidt
(Winther)
Skæb-
nero-
manen

(Jaro)
Slægten Borodin (Winther)
Slæg-
ten Lack-
land

(Winther)
SOS
(Winther)
Spaghetti
Western

(Winther)
Special
Kane

(Winther)
Spæn-
dingsro-
manen

(Winther)

Stone Angel
(Winther)

Stor Pocket
(Winthers Forlag)

Strengt
Fortro-
ligt/X Fi-
les

(Inter-
presse)

Succes-
romanen

(Winther)

Sudden

(Forlaget
Jaro)

Sundance

(Inter-
presse)

SV Science
Fiction

(S.V
Press)

Sweet
Seven-
teen

(Winther)

Tarzan
(Williams Forlag)

Texas Bog,
En

(Winther)

Theresa
Charles

(Obelisk)

Tiffany
(Aller)

Tiffany
(Harle-
quin)

Tiger Mann
(Martins Forlag)
Tigerbog (Arks Forlag)
Tod Conrad
(Winthers Forlag)

Toff
(Martins Forlag)

Tom og Tex
(Winthers Forlag)

Top-
Romanen
fra ..

(Aller Press)

Tun
(Martins/ Winthers Forlag)

TV Bø-
gerne

(Winther/
Grafisk
Forlag)

Tvillinge Søstrene
(Inter-presse)

Uende-
ligt
begær

(Inter-
presse)

Uhygge-
bøger-
ne

(Ophelia)

V-
Bøgerne

(Winther)

Vestens
Pionerer

(Winther)
Veteran
Serien

(Winther)
Victory
1. serie

(Winther)
Victory
2. serie
(Winther)
Victory
Dobbelt-
bind

(Winther)

W-bøger-
ne

(Winther)

W-Esser-
ne

(Winther)

Walt Slade
(Winther)
Week-
End-
Romanen

(Aladdin)

Week-
End
Serien

(Det Frie
Forlag)

West fra Scotland Yard

(Stig Vendel-
kjær)

Western
(Winther)

West-
house

(Det Frie Forlag)
Westside (Det Frie Forlag) Wildcat (Winther) Wills Krimi
(I.K.)
WinPocket
(Winther)
Winther
17,95
Winther
diverse
titler
Winther
Favourite
Winther
Krimi
1. serie
Winther
Krimi
2. serie
Winther
One Shot
1. serie
Winther
One Shot
2. serie
Winther
One Shot. B serie

Winther
Pocket
1. serie

Winther
Pocket
Krimi

Winther
Pocket
2. serie
Romaner

Zeb
(Habitus)

Ønske-
bog

(Winther)

(siden opdateret 26jul2022)

Skulle man, efter at have kigget nærmere på bøgerne, have fået lyst til at anskaffe nogle, kan vi anbefale et besøg hos internetforretningen Serie-Boden, som har et skiftende udvalg til salg. Et tryk HER (Åbner i nyt vindue), giver adgang til forretningen. /// This is a link to a danish web-shop (Serie-Boden), which has copies for sale of various titles.