Buffalo Bill

De Forenede Forlag. Format: ca. 20,4 x 14,7 cm. 36 sider inkl. omslag.
Alle er skrevet af Phil Farwest (pseudonym for Niels Meyn).

Nr.2.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 15 (udateret). 45 øre. (Præriens skræk). Omslag: NN.