Den Store Slotsroman. (Mogens Schrøder / Winther).
Format: ca. 22,3 x 15 cm. 68 sider inkl. omslag.
Omslagsbillederne er overtaget fra den oprindelige tyske serie - men muligvis ikke fra samme titel.

Udgivet af Mogens Schrøder (Schröder), København
Udaterede. Med horoskop og annoncer. Originaltitler er ikke oplyst.

Nr.8.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 8. Kr. 2,50. Claudia Herz: Jeg giver dig din frihed + de første tre sider af næste nummers roman. Det viste eksemplar er beskåret.
Nr.9.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 9. Kr. 2,50. Claudia Herz: Greven ville være ukendt + de første tre sider af næste nummers roman. Det viste eksemplar er beskåret.
Nr.13.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 13. Kr. 2,85. Birgitte Borg: Vor kærlighed er håbløs + de første tre sider af næste nummers roman. Det viste eksemplar er beskåret.
Nr.20.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 20. Kr. 2,85. Linda Holden: Vi var gift i fem timer + de første tre sider af næste nummers roman. Det viste eksemplar er beskåret.

Udgivet af Winther World Wide.

Nr.43.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 43 (1975). Kr. 3,25. Isa Karsten: Jeg tager afsked med kærligheden (Ich nahm Abscheid von der Liebe).
Nr.48.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 48 (1976). Kr. 3,25. Carla Fischer: Jeg gjorde alt for ham ... (Obwohl ich alles für ihn tat ...).

Udgivet af Winthers Forlag ApS.

Nr.57.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 57 (1977). Kr. 3,50. Michaela Hansen: Løgnen mellem dem (Zwischen uns steht eine Lüge).
Nr.95.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 95 (1980). Kr. 4,85. Ria Brehm: Deres fælles arv (Hochzeit nur der Erbschaft wegen?).
Nr.99.jpg (ca. 40 Kb)Nr. 99 (1980). Kr. 5,50. Sandra Witten: Kærligheden varer evigt (Liebe stirbt nicht mit dem Tod).

Der udkom desuden mindst 8 specialbind med tre tidligere udgivne romaner i hver.
Hæfterne i disse bind er beskåret på tre sider.

Nr.2.jpg (ca. 40 Kb)
Specialbind nr. 2 indeholder hæfterne 8, 9, og 13.
Nr.3.jpg (ca. 40 Kb)
Specialbind nr. 3. Indeholder hæfterne 5, 14 og 15.
Nr.8.jpg (ca. 40 Kb)
Specialbind nr. 8. Indeholder hæfterne 20, 22 og 28.

(Opdateret 28maj2022)