Nr.286.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 286. Marshall Grover: Bill og Ben straffer synderne (Terror Trail to Tortosa).
Trykt 1986. Omslag: NN.
Nr.286.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 290. Marshall Grover: Bill og Ben giver gaver (The Truth about Snake Ridge).
Trykt 1986. Omslag: NN.