Nr. 28.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 28. Frederick C. Davis: De tomme breve (Night Drop).
Udgivet 1956. Omslag: ukendt.
Man kan sikkert fornemme eksem-
plarets dårlige tilstand. Det er des-
værre meget almindeligt forekom-
mende. Men mere end 60 år på bagen er jo da også et stykke tid.
Nr. 29.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 29. Berkeley Gray: Conquest i saksen (Conquest in Command!).
Udgivet 1956. Omslag: NN.