Nr.314.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 314. Ray Hogan: Skull Gold.
Trykt 1974. Omslag: NN.