Nr.119.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 119. Scott C. S. Stone: Kamp i Vietnam (The Coasts of War).
Trykt 1966.
Omslag: R. Cortiella.
Nr.120.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 120. Robert Sidney Bowen: Himlen brænder (The Screaming Sky).
Trykt 1966. Omslag: NN.