Nr. 25.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 25. Michael Owen: Attack at Dawn.
Uden år. Omslag: NN.
Nr.26.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 26. F. Westly: No Reprieve.
Uden år. Omslag: NN.
Nr.27.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 27. J. E. Macdonnell: Conflict.
Uden år. Omslag: NN.
Nr.11.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 27 genoptrykt 1971 som nr. 11 i "J.E. Macdonnell"-serien.
Omslag: NN. (Omslaget er tidligere benyttet på "Veteran Serien" nr. 72).