omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Alexander Kent: Admiral Bolitho (The Inshore Squadron).
Trykt: 1980. Omslag: Chris Mayger..
På titelbladet: Lademann.
Sider: 210. Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen.
Copyright © 1978 by Bolitho Maritime Productions Ltd. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Aldus og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01045-7.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)