omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Morris West: Ambassadøren (The Ambassador).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Skrifola.     Sider: 303 (304).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN.
Omslagets ryg er påvirket af lys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Lis Thorbjørnsen.
Bogen er sat med Diethelm Antikva. Udgivet af Forlaget Skrifola, Copen-
hagen. © 1965 by Morris L. West, New York. Sats og tryk: A/S Moders-
maalets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark.

Genoptrykt 1986 som nr. 79 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller 79.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01601-3.