AndreaDoria.jpg (ca. 40 Kb) William Hoffer: Andrea Dorias forlis (Saved).
Trykt 1980. Omslag: nn.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 231 (232). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
Illustreret med fotos + tegning af Andrea Doria på bindets inderside.
Fagbog (non-fiction).

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Finn og Grete Andersen. Copyright © 1979 by William Hoffer. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Century Schoolbook og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri A-S, Tønder. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01062-7.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)