Bogklubudgaven i "Klassikerbiblioteket".

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Anne Franks dagbog (Het Achterhuis).
Trykt: 1980.     Omslag og illustrationer: Fotos.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 282 (283).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.   Efterskrift af Kay Nielsen.    Intet ISBN.
Omslagets ryg er misfarvet af lysets påvirkning.

Serien: Vort århundredes store bøger.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat efter den hollandske original-
udgave af Hedda Løvland.
Copyright © 1952 by Contact, Amster-
dam. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København efter over-
enskomst med Grafisk Forlag. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Century Schoolbook og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri, Tøn-
der. Printed in Denmark 1980.