omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Madeleine Brent: Arvingen (Tregaron's Daughter).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Vignet.
Sider: 342 (343).     Format: ca. 17,7 x 12,5 cm.
Omslaget er falmet pga. lysets påvirkning.
Madeleine Brent er et pseudonym for Peter O'Donnell.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Ursula Baum Hansen.
Sat med Baskerville. Udgivet af La-
demann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. © Copyright by Souvenier Press. Printed in Denmark by A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev.

Intet ISBN.