omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Arthur Hailey: Banken (The Moneychangers).
Trykt: 1976.       Omslag: Ikke oplyst.
Sider: 490 (491).       Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo og sat med Diethelm Antikva. Copyright © 1975 by Arthur Hailey. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1976.

Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)