omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Arthur Hailey: Banken (The Moneychangers).
Trykt: 1976. Omslag: Ikke opgivet.
Sider: 490 (491). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo og sat med Diethelm Antikva. Copyright © 1975 by Arthur Hailey. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Trykt i A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1976.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)