omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

E. V. Cunningham: Blomster til Penelope (Penelope).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Sskrifola.
Sider: 230 (231).     Format: ca. 18,4 x 11,8 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
På omslagets bagside: Skrifolas Kriminal-Bibliotek.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elsebeth Eskestad.
Bogen er sat med Aster Antikva. © by Forlaget Skrifola, Copenhagen. Sats og tryk: A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark.
Intet ISBN.