omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Frits Remar: Dame alene i verden.     Trykt 1980.
Omslag: ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.     Sider: 209 (210).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.     ISBN 87-15-01041-4.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1980 by Frits Remar. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printet in Denmark 1980.

Bogen har i en stærkt forkortet ... og anderledes version i sommeren 1979 været bragt i Hjemmet som føljeton under titlen: Boks med døden.