omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Colin Mackenzie: Den lange flugt. Historien om Ronald Biggs - århundredets mest eftersøgte forbryder. (The Most Wanted Man).
Uden år. Omslag: Ikke oplyst.
På titelbladet: "Søhest"-logo. Illustreret med kort på bindets inderside.
Sider: 211 (212). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen
og sat med Baskerville. Copyright © 1975 by Colin Mackenzie. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsre-
daktion: Keld Pauli.

Intet ISBN.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)