omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Nevil Shute,: Det fjerne land (The Far Country).
Uden år.     Omslag og illustrationer: Des Asmussen.     På titelbladet: Tegning.
Sider: 341 (342). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslaget er snavset.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Jørgen Sandal.
Copyright © by Nevil Shute. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, København. Printed in Denmark.

Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)