omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Joyce Porter: Dover ordner banden (Dover beats the band).
Trykt: 1981.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 180 (181).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Erik Pouplier.
Copyright © 1980 by Joyce Porter. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Grafisk tilret-
telægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos IK Fotosats, Ha-
derslev og trykt i S. L. Møllers Bog-
trykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-01233-6.