omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ed McBain: En økse til Steve Carella (Axe).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.    På titelbladet: Skrifola.    Sider: 191 (192).     Format: ca. 18,4 x 11,8 cm.    Intet ISBN.
På omslagets bagside: Skrifolas Kriminal Bibliotek.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Bibba Jørgen Jensen.
Bogen er sat med Times. © by For-
laget Skrifola, København. Sats og tryk Trier Schous Bogtrykkeri, Oden-
se. Printed in Denmark.