omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Leif Ahm: En verden i lyd og billeder. Dansk radio & tv fra krystalapparat til Video-kassette.
Udgivet: 1972.     Omslag: Fotos (på forsiden: Pedro Biker).     På titelbladet: Lademann.    Sider: 263 (264).     Format: ca. 27,0 x 21,7 cm.
Illustreret med fotos og reproduktioner.
ISBN 87-15-08061-7.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Aldus Linotype hos Krohns Bogtrykkeri A/S og reproduceret hos Kjøbke og Colour-Lith reproduktion A/S, København. Grafisk tilrette-
lægning: Mogens Bech. Forlagsre-
daktion: Mogens Worm Reinhardt. © 1972 ved Leif Ahm og Lademann Forlagsaktieselskab, København. Trykt i Holland.