omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ole Høeg: Etruskermordene.
Trykt: 1981.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 247 (248).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1979 by Ole Høeg. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København efter overens-
komst med Chr. Erichsens Forlag. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.

Intet ISBN.