omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

H. Zim & R. Burnett: Fakta om foto (Photography - The Amateur's Guide to better Pictures).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     Illustreret med fotos og tegninger.
På titelbladet: Lommebiblioteket. Forlaget Skrifola.
Sider: 150 (151).     Format: ca. 18,3 x 11,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Redigeret af Ivar Myrhøj.
Udsendt af: Forlaget Skrifola - Copenhagen i forståelse med Golden Press Inc. - New York. Copyright by Golden Press Inc. - New York. Sats og tryk: Fr. Martins Offsettrykkeri, Christiansfeld. Printed in Denmark.

Intet ISBN.

Også udgivet som paperback i serien "Lommeromanen / Lommebibliote-
ket".