omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

John Gordon Davis: Giganterne (Leviathan).
Trykt: 1977.     Omslag: William Pedersen (korrekt er: William Petersen).     På titelbladet: Lademann.
Sider: 298 (300).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Henning Ipsen.
Copyright © 1976 by Westminster N.V. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Forlagsre-
daktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Baskerville hos Jørn Mathiasen, Vi-
borg og trykt hos Recato A/S, Herlev. Printed in Denmark 1977.

ISBN 87-15-00754-5.