omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Oliver Jacks: I krydsild (Implant).
Trykt: 1981.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 229 (230). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen.
Copyright © 1980 by Oliver Jacks. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Times hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i A/S Modersmaalets Bogtrykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01119-4.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.