omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Frank G. Slaughter: Ikke af denne verden (Devil's Gamble).
Trykt: 1979.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 299 (300). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Copyright © 1977 by Frank G. Slaughter. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus hos Jørn Mathiasen, Viborg og trykt hos Recato Offset, Herlev. Printed in Denmark 1979.
ISBN 87-15-00906-8.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.