omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ole Høeg: Kommisæren går til opera.
Trykt: 1983.     Omslag: Georg Stengade.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 207 (208).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1982 Ole Høeg. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København, efter overenskomst med Chr. Erichsens Forlag. Grafisk tilret-
telægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats og trykt i Trier Schous Bogtrykkeri A/S, Odense. Printed in Denmark 1983.

Intet ISBN.