omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

William Heffernan: Korsikaneren (The Corsican).
Trykt: 1984.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 328.     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Mogens Boisen.
Copyright © 1983 by William Hef-fernan. Udgivet af Lademann For-lagsaktieselskab, København. Pub-lished by agreement with Lennart Sane Agency. First published by Si-mon & Schuster Inc. Grafisk tilrette-lægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus. Sats og tryk: A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1984.
ISBN 87-15-01451-7.