omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Erik Nørgaard: Levende billeder i Danmark. Fra »Den gamle Biograf« til moderne tider ...
Udgivet: 1971.     Omslag: Preben Lerdorff Rye i »Ordet«.     Illustreret med fotos og reproduktioner.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 258 (259).     Format: ca. 27,2 x 21,9 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Aldus Linotype hos Krohns Bogtrykkeri A/S og trykt hos Dyva & Jeppesens Bpgtrykkeri A/S, Køben-
havn. Reproduktion ved Burchard a.s. Grafisk tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Forlagsredaktion: M. Worm Reinhardt. © 1971 by Erik Nørgaard og Lademann Forlagsaktieselskab, København. Printed in Denmark.

ISBN 87-15-08035-8.