omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Mario Puzo: Mafia (The Godfather).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 348 (349). Format: ca. 23,5 x 15,5 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat Mogens Boisen.
Copyright © by Mario Puzo. Udgivet af La-
demann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, København. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
← ← Forreste og bagerste omslagsflap.