omslaget.jpg (ca. 100 Kb) André Kaminski: Næste år i Jerusalem (Nächstes Jahr in Jerusalem).
Trykt: 1988. Omslag: © Peter Fiore, 1983, Mendola Ltd.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 251 (253). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra tysk af Mogens Boisen.
Copyright © 1986 Insel Verlag, Frankfurt am Main. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Anne Marie Schulz. Bogen er sat med Janson hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Haders-
lev. Printed in Denmark 1988.
ISBN 87-15-05191-9.
Alternativt ISBN 87-15-01640-4.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)