omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Sarah Gainham: Natten uden nåde. Julie Homburg 2 (Night falls on the City).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 255 (256). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af lyset.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Bogen er sat med Diethelm An-
tikva. Copyright © by Sarah Gain-
ham 1968. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Produceret af Sture Jensen. Prin-
ted in Denmark by Fr. Martin's Bogtrykkeri, Christiansfeld.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)