omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Torben Nielsen: Nitten røde roser.
Uden år.       Omslag: Foto (muligvis fra filmatiseringen af bogen).      På titelbladet: Vignet (rose).
Sider: 253.      Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
Det højere sideantal i denne store udgave i forhold til den mindre, skyldes nogle endog meget brede margener på siderne og næsten dobbelt linieafstand. Selve teksten er uændret.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Nitten røde roser er sat med Basker-
ville. © Copyright by Torben Nielsen. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Printed in Denmark by S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde.

Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
← ← Forreste og bagerste omslagsflap.

Også udgivet i et mindre format på ca. 20,5 x 13 cm.