omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Heinz Konsalik: Ødemarkens gidsler (Die Verdammten der Taiga).
Trykt: 1987.     Omslag: Hans Meineche (foto), Bent Juul Nielsen (lay-out).     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 286 (287). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Camilla Bøegh Larsen.
Copyright © by Heinz Konsalik og Hestia Verlag GmbH, Bayreuth. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk til-
rettelægning: Bent Juul Nielsen. Bo-
gen er sat med Times hos Laursen, Tønder og trykt hos A/S Modersmå-
lets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1987.
ISBN 87-15-05091-2.
Alternativt ISBN 87-15-01579-3.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.