omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ernest Hemingway: Øen og havet (Islands in the Stream).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Søhest"-logo. På forsatsbladet et kort over Cuba med omliggende øer.
Sider: 356 (357). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
Efterskrift af Ole Storm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © by Mary Hemingway. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Køben-
havn. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)