omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

E. H. Cookridge: Orientekspressen (Orient Express).
Trykt: 1981.     Omslagsdesign: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 227 (229).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
Bogen er illustreret med fotos, reproduktioner og et kort over togets rute.

Fagbog.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Mogens Boisen.
Copyright © 1978 by European Copy-
right Company Limited. Udgivet af La-
demann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-01024-4.