omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørn Riel: Satans til Higginbottom.
Uden år.     Omslag og illustrationer: Arne Ungermann.     På titelbladet: Tegning.
Sider: 238 (240).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Aldus. Copyright © by Jørn Riel and Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Printed in Denmark by Fr. Mar-
tins Bogtrykkeri, Christiansfeld.

Intet ISBN.

Titelbladet:

titelblad.jpg (ca. 40 Kb)