omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Jeffrey Archer: Skal vi sige det til præsidenten? (Shall we tell the President?).
Trykt: 1979. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 254 (255). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Lilian Ahlstrand.
Copyright © 1977 by Jeffrey Archer. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skov-
lunde. Printed in Denmark 1979.
ISBN 87-15-00871-1.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)