omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Lilli Palmer: Skønhedens pris (Um eine Nasenlänge).
Trykt: 1987.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 279 (280). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra tysk af Mogens Boisen.
Copyright © Droemer Knaur Verlag Schoeller & Co, Locarno 1984. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Omslag og grafisk tilrettelgning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1987.
ISBN 87-15-05183-8.
Alternativt ISBN 87-15-01627-7.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.