skudsikkert.jpg (ca. 80 Kb) Andrew Garve: Skudsikkert alibi (Home to Roost).
Trykt: 1981. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 174 (175). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen. Copyright © 1976 by Andrew Garve. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Paladium hos carvi-sats, Kø-
benhavn. Trykt hos Recato Offset A/S, Herlev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01235-2.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)