omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Herman Bang: Sommerglæder.
Uden år. Omslag og illustrationer: Svend Otto S.
Efterskrift af Hakon Stangerup.
På titelbladet: Tegning.
Sider: 174 (175). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm. -- Omslagets ryg er mærket af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Monophoto Garamond hos Guld Filmsats, København. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, København. Typografisk tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Printed in Denmark by S. L. Møllers Bogtrykkeri, Copenhagen.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)