omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Rennie Airth: Svindler kvartetten (Snatch!).
Uden år. Omslag og vignet: Des Asmussen.
På titelbladet: Vignet.
Sider: 287 (288). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslaget er meget snavset.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Knud Müller.
Copyright © by Rennie Airth. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Times og trykt i J. Jørgensen & Co Bogtrykkeri, København. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Titelbladet.titelblad.jpg (ca. 40 Kb)