omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Trevanian: Tindernes hævn (The Eiger Sanction).
Uden år.     Omslag: Eric Palmquist.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 220 (221).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Annalise og Erik Pouplier.
© Copyright by Trevanian. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-benhavn. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skov-lunde. Printed in Denmark.
Intet ISBN.