omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Andrea Newman: Tre er et umage par (Three into two won't do).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 262 (264). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
På bagsiden af omslaget: Judy Geeson i filmatiseringen af bogen.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Bogen er sat med Diethelm Antikva. © Copyright by Andrea Newman. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)