omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Adam Hall: Warszawa-dokumentet (The Warsaw Document).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 257 (258).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hedda Løvland.
Copyright © by Elleston Trevor. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i A/S Mo-
dersmaalets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark.

Intet ISBN.

Paperback udgaven:

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Oplysninger som ovenfor, men format ca. 20,0 x 12,7 cm og på titelbladet Lademann.
Pris kr. 9,75.

.

Som ovenfor,
dog ISBN 87-15-00268-3.