F. Løkkes Forlag

På dette forlag er (if. forlagets egne oplysninger) udkommet seks titler med salg i kiosker for øje. Udgivet 1973-74. Alle i westerngenren. Til titlerne.