Thaning og Appels Forlag

DELFIN-BØGERNE. Forlaget var tidligt ude med paperback-formatet. Serien udkom 1945-46(?) med mindst 17 titler.