Fontana (Winthers Forlag)

17 bind.
Trykt 1987-89.

17 titles. Printed 1987-89.

Nr.11.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 11. Lisa Bremer: Hjerte i fare (Isle of Strangers).
Trykt 1987. Omslag: NN.
Nr.14.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 14. Lyn Phillips: Huset på klippen (If the Flesh be Willing).
Trykt 1988. Omslag: NN.